Informace o zpracování osobních údajů v rámci kamerového systému Restaurace Park

 

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Jméno/název: Restaurace Park, Petra Halamíčková
Adresa: Ondřejnická 640, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí     
E-mail: restauracePark.info@gmail.com
IČ: 47647841

 

Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Oprávněným zájmem správce je ochrana právem chráněných zájmů, tedy ochrana majetku před krádeží a ochrana zdraví zaměstnanců. Kamerové záznamy mohou být použity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. 

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje mohou být v odůvodněných případech předávány orgánům činným v trestním řízení, případně dalším zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Lhůta pro uchovávání kamerových záznamů je standardně 72 hodin (3 dny). V případě zjištění bezpečnostního incidentu mohou být záznamy z tohoto incidentu uchovávány delší dobu – až do doby předání osobních údajů orgánům činným v trestním řízení, resp. objasnění bezpečnostního incidentu.  

 

Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  • právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům,
  • právo na výmaz svých osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pro další informace o zpracování osobních údajů se obraťte přímo na správce osobních údajů – kontaktní údaje jsou uvedeny výše.